Chọn ngôn ngữ EN
Hướng dẫn mua hàng Giỏ hàng
Hiện có 1 sản phẩm
Bạn đang xem:
Giỏ hàng
phone1
Giỏ hàng
 

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/splendid/domains/splendid.com.vn/public_html/modules/basket_detail.php on line 143
Ảnh Tên sản phẩm Số lượng Màu Đơn giá Thành tiền  
M61 M61 - Túi đeo hai quai - M61 N/A
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/splendid/domains/splendid.com.vn/public_html/modules/basket_detail.php on line 137
Xóa
Tổng cộng: 0  
   
Với các sản phẩm đã chọn bạn có thể:
  • Nhập lại số lượng sản phẩm, sau đó nhấn Cập nhật để thay đổi số lượng cần đặt.
  • Nhấn Xóa bỏ để xóa sản phẩm khỏi danh sách đặt hàng.
  • Nhấn Hủy giỏ hàng để xóa tất cả các sản phẩm đã chọn
  • Vui lòng kiểm tra lại tất cả sản phẩm, sau đó nhấn Đặt hàng để gởi đơn hàng của bạn.